Tag: cày thuê liên quân

Cày thuê liên quân mobile uy tín, giá rẻ | Lienquanmobile.vn

1, Bảng giá cày thuê rank liên quân tại Lienquanmobile.vn Từ ĐỒNG 3 lên BẠC 3 ( 3 bậc ) có giá 120k ATM hoặc 150k card đt, tính ra AE chỉ mất 40k cho mỗi bậc rank ĐỒNG Từ BẠC 3 lên VÀNG 4 ( 4 bậc ) có giá 180k ATM hoặc 220k […]